ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
programmata-espa

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Tι είναι επιδότηση;

Η επιδότηση είναι μια ενίσχυση που δίνει το κράτος για να βοηθήσει νέες ή υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις ή επαγγελματίες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Συνήθως υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά, κοινωνικά κ.ά., ενώ τα χρήματα μπορεί να προέρχονται είτε από κρατικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους (π.χ. ΕΣΠΑ).

Επίσης επιδότηση μπορεί να δοθεί, όχι μόνο για επαγγελματικούς, αλλά και για άλλους λόγους (π.χ. επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων).

Τι είναι ΕΣΠΑ;

ΕΣΠΑ είναι τα αρχικά των λέξεων “Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης”. Είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί π.χ. μία χώρα ώστε να γίνουν σε αυτήν π.χ. κάποια έργα, καινούριες επιχειρήσεις, κλπ. Τα προγράμματα αυτά έχουν ορίζοντα εξαετίας (π.χ. 2007-2013, 2014-2020 κλπ).

Στην ουσία είναι ένα ταμείο που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, δηλαδή χρήματα τα οποία προορίζονται για την ανάπτυξη της χώρας. Το κράτος – μέλος όπως είναι η Ελλάδα θέτει τους στόχους της σε κάποιους σημαντικούς τομείς και καταρτίζονται τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων (συνήθως πάνω από 80%) ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από το κράτος – μέλος. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή (δηλαδή παρέχεται το 100% των χρημάτων από το ΕΣΠΑ).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

        • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση του εκάστοτε προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.
        • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εκάστοτε προγράμματος.
        • Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα         οριζόμενα του εκάστοτε προγράμματος.
        • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια (υποβολή έως τελική εκταμίευση).
        • Παρουσία κατά τους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.

Για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ αυτής της περιόδου πατήστε εδώ!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps