ISO 45001: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασια

Τι είναι;

Το πρότυπο ISO 45001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστηριότητα αυτών), θέτοντας το πλαίσιο για ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ποια τα οφέλη του;

Τα οφέλη της εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία είναι μεταξύ άλλων:
        1. η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,
        2. η μείωση της έκτασης και σοβαρότητας ατυχημάτων στην εργασία,
        3. η επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων,
        4. η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τις αρμόδιες αρχές, σε δανειστές και επενδυτές,
        5. η προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων.

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία;

Στάδιο 1 – Καταγραφή διαδικασιών:

Κατά το στάδιο αυτό γίνεται καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας που εφαρμόζει ήδη η επιχείρηση, ανάλογα με τη δραστηριότητα της, π.χ. μελέτη επαγγελματικού κινδύνου, μέτρα ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους.

Στάδιο 2 – Σχεδιασμός του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία:

Το στάδιο αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων του προηγούμενου σταδίου και τον ορισμό διαδικασιών – τυποποιημένων εντύπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Μέσω του σταδίου αυτού δημιουργείται το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία που θα τηρεί η επιχείρηση βάσει των αναγκών της και βάσει των οριζόμενων του εν λόγω προτύπου.

Στάδιο 3 – Βελτιστοποίηση συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία:

Κατά το εν λόγω στάδιο πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή στην επιχείρηση του συστήματος (διαδικασίες – τυποποιημένα έντυπα), έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση αυτού. Το διάστημα της δοκιμαστικής εφαρμογής προσδιορίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης, με σκοπό την οριστικοποίηση της μελέτης του συστήματος – εγχειριδίου.

Στάδιο 4 – Πιστοποίηση συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία:

Το εν λόγω στάδιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο της απόκτησης πιστοποιητικού. Συγκεκριμένα αφορά στην επιθεώρηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία που έχει παραχθεί και εφαρμόζονται κατά το προηγούμενο στάδιο. Εφόσον η επιθεώρηση κριθεί θετική εκδίδεται στα στοιχεία της επιχείρησης το πιστοποιητικό, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν να εκδοθεί το Πιστοποιητικό.

Στάδιο 5 – Επιτήρηση του συστήματος:

Κατόπιν της έκδοσης του πιστοποιητικού πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος από τον φορέα πιστοποίησης για τον έλεγχο της τήρησης του προτύπου. Η επιχείρηση οφείλει να συντηρεί – ελέγχει την εφαρμογή του συστήματος της. Εφόσον η εν λόγω υποχρέωση δεν πραγματοποιείται εσωτερικά της επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εν λόγω διαδικασία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps