ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 2015

Μετάβαση στα Νέα Πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 22000:2018

• OHSAS 18001: Από 12/03/2020 θα πιστοποιούνται Συστήματα Διασφάλισης Υγείας - Ασφάλειας στην Εργασία μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 .

H καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων OHSAS 18001 είναι 12 Μαρτίου 2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.

Λόγω της πανδημίας δόθηκε παράταση και η νέα καταληκτική ημερομηνία μετάβασης είναι 30/09/2021.

• ISO 22000: H καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων Ασφάλεια Τροφίμων ISO 22000:2005 στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018 είναι 29 Ιουνίου 2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 θα καταστούν άκυρα.

Λόγω της πανδημίας δόθηκε παράταση και η νέα καταληκτική ημερομηνία μετάβασης είναι 30/12/2021.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετάβαση στα εν λόγω νέα πρότυπα σε προνομιακές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps