ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 08.01.2018 η υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο όσων έχουν δικαίωμα επί ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις εν λόγω περιοχές αρχίζει στις 08.01.2018 και λήγει

• στις 09.04.2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και

• στις 09.07.2018 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο του δικαιούχου

2. Έγγραφο για την απόδειξη του ΑΦΜ (π.χ. Εκκαθαριστικό εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ Ή λογαριασμός ΔΕΗ)

3. Συμβόλαιο/α ακινήτου/ακινήτων

4. Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής του/των συμβολαίου/ων στο Υποθηκοφυλάκειο

5. Στοιχεία εντοπισμού του/των ακινήτου/ων με τους ακόλουθους τρόπους:

        • Τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87). Η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

- αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο,

- γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου,

- έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο,

- έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ).

        • Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα.

Στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου, ενώ στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρµογής) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της "Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών" όπου μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητό, να τοποθετηθούν στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφηµα), να µετρήθούν οι διαστάσεις και το εµβαδόν του.

β) Με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και µικρότερης ακρίβειας, για να εντοπιστεί περίπου η θέση του ακινήτου, σηµειώνοντας τις συντεταγµένες του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps