ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ανακοινώθηκε η παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης, Θάσου, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών και Δ. Αττικής έως:

• 24/04/2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και

• 10/06/2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο του δικαιούχου

2. Έγγραφο για την απόδειξη του ΑΦΜ (π.χ. Εκκαθαριστικό εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ Ή λογαριασμός ΔΕΗ)

3. Συμβόλαιο/α ακινήτου/ακινήτων

4. Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής του/των συμβολαίου/ων στο Υποθηκοφυλάκειο

5. Στοιχεία εντοπισμού του/των ακινήτου/ων με τους ακόλουθους τρόπους:

        • Τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87). Η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

- αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο,

- γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου,

- έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο,

- έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ).

        • Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα.

Στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου, ενώ στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρµογής) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκομισθούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της "Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών" όπου μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητό, να τοποθετηθούν στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφηµα), να µετρήθούν οι διαστάσεις και το εµβαδόν του.

β) Με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και μικρότερης ακρίβειας, για να εντοπιστεί περίπου η θέση του ακινήτου, σημειώνοντας τις συντεταμένες του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps