ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

1. Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017 θα εκδίδονται πιστοποιητικά αποκλειστικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

2. Η μετάβαση ισχυόντων πιστοποιητικών στα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15.09.2018.

3. Η μετάβση μπορεί να γίνει στα πλαίσια Επιτήρησης, Επαναπιστοποίησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης.

- Στην περίπτωση μετάβασης στα πλαίσια Επιτήρησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης θα διατηρείται η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού όπως είχε εκδοθεί με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου (τριετία από την ημερομηνία έκδοσης).

- Στην περίπτωση μετάβασης στα πλαίσια Επαναπιστοποίησης θα εκδίδεται νέο πιστοποιητικό με τριετή διάρκεια.

4. Τα υφιστάμενα πιστοποιητικά και τα νέα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν εντός της μεταβατικής περιόδου (έως τις 15.09.2017) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 θα ισχύουν μέχρι τις 15.09.2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή αποστολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps