ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Παράταση της διαδικασίας κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων

Με την Υπουργική Απόφαση 21654/2017 (ΦΕΚ 4242Β/05.12.2017) τροποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, ως εξής:

"η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31.12.2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης."

Σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης μπορείτε να ενημερωθείται εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps