ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO
Το ISO 9001 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. Το 9001 μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση, εταιρεία, οργανισμό ανεξάρτητα της δραστηριότητας και του μεγέθους τους διασφαλίζοντας την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Ποια τα οφέλη του;

Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 είναι:
        1. η ικανοποίηση του πελάτη,
        2. η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι ομοειδών επιχειρήσεων με άμεση προσέλκυση νέων πελατών,
        3. η οργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης, της εταιρείας, του οργανισμού
        4. η εξάλειψη μη συμμορφούμενων προϊόντων – υπηρεσιών,
        5. η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους λειτουργίας.

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη - εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την εγκατάσταση του προτύπου ISO 9001 επικοινωνήστε τωρα μαζί μας και επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps