ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

• OHSAS 18001 - Νέο πρότυπο 45001: H νέα καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων Διασφάλισης Υγέιας - Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 είναι 30/09/2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.

• ISO 22000:2005 - Νέο πρότυπο 22000:2018: H νέα καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων Ασφάλεια Τροφίμων ISO 22000:2005 στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018 είναι 30/12/2021 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 θα καταστούν άκυρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή αποστολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps