ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Τι είναι το ISO 37001;

Το πρότυπο ISO 37001:2016 - Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Το σύστημα αυτό μπορεί να σταθεί μόνο του ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης.

Το πρότυπο δεν αντιμετωπίζει ειδικά απάτες, παράνομες συμπράξεις και άλλα αδικήματα αντι-μονοπωλίων/ανταγωνισμού, νομιμοποίησης ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διεφθαρμένες πρακτικές, παρά το γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης για να συμπεριλάβει και αυτές τις δραστηριότητες.

Ποια τα οφέλη του;

Τα οφέλη της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας είναι μεταξύ άλλων:

• Δημιουργία - ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες του οργανισμού

• Εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης και αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη - εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την εγκατάσταση του προτύπου ISO 37001 επικοινωνήστε τωρα μαζί μας και επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps