ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

ISO 22301:2012 - Νέο πρότυπο 22301:2019: H νέα καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 στο νέο πρότυπο ISO 22301:2019 είναι 30/10/2022 και πέρα αυτής της ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 θα καταστούν άκυρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή αποστολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps