ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

4η έως και 8η απόφαση απόρριψης επιχειρηματικών σχεδίων για τη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης". Συγκεκριμένα:

- 4η απόφαση απόρριψης: περιλαμβάνει την απόρριψη 2.071 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 17.068.356,77€

- 5η απόφαση απόρριψης: περιλαμβάνει την απόρριψη 1.826 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 14.345.746,46€

- 6η απόφαση απόρριψης: περιλαμβάνει την απόρριψη 924 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.578.250,06€

- 7η απόφαση απόρριψης: περιλαμβάνει την απόρριψη 430 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.000.870,56€

- 8η απόφαση απόρριψης: περιλαμβάνει την απόρριψη 2.422 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 19.843.279,72€

Μπορείτε να κατεβάσετε τις αποφάσεις:

- 4η απόφαση απόρριψης εδώ

- 5η απόφαση απόρριψης εδώ

- 6η απόφαση απόρριψης εδώ

- 7η απόφαση απόρριψης εδώ

- 8η απόφαση απόρριψης εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps