ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ξεκίνησαν 29.03.2016 οι υποβολές για το πρόγραμμα ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί ή να έχουν κάνει έναρξη πριν τη 31.12.2015 και να διαθέτουν μέσο όρο απασχόλησης 0,5 ΕΜΕ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 40% έως 50% και ο προϋπολογισμός από 15.000€ έως 150.000€ (με βάση τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2015). Περιλαμβάνει δαπάνες για: κτιριακές υποδομές, μηχανήματα – εξοπλισμός, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, πιστοποιήσεις, προβολή – προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις, λογισμικά, μεταφορικά μέσα, μελέτες – έρευνες αγοράς, μισθολογικά κόστη (υφιστάμενου ή νέου προσωπικού).

Υποβολές αιτήσεων 29.03.2016 έως 17.05.2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη δυνατότητα ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps