ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδία

Βάσει της ακόλουθης Νομοθεσίας τροποποιήθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδία:
      1. Y.A. αρ. 216 ΦΕΚ 10Β/09.01.2015
,     2. Υ.Α αρ. 91 ΦΕΚ 69Β/16.012015 (τροποποίηση της Υ.Α αρ. 216),
      3. Υ.Α αρ. 219 ΦΕΚ 14Β/12.01.2015 και
      4. Y.A. αρ. 21185 ΦΕΚ 2840Β/22.10.2014.

Σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων:

• απαιτείται η ανανέωση του πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους μέχρι 31/12/2017,

• το πιστοποιητικό κατάταξης έχει ισχύ 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του,

• αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων (σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών) είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ),

• τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει της Τεχνικής Έκθεσης η οποία συντάσσεται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Η διαδικασία κατάταξης και η κατηγοριοποίηση σε αστέρια ή κλειδιά αφορά τον έλεγχο των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία σχετικά με:

• τις κτιριακές εγκαταστάσεις,

• τον εξοπλισμό που διαθέτουν τα καταλύματα,

• τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων και

• επιπλέον προαιρετικά κριτήρια, τα οποία συμβάλουν στην αύξηση της βαθμολογίας και την κατάταξη σε μεγαλύτερη κατηγορία αστεριών ή κλειδιών. Ενδεικτικά η εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείριση όπως ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με επιπλέον 100 μόρια ανά πιστοποιητικό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη μελέτης – φακέλου για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων (σε αστέρια ή κλειδιά), καθώς και την απαραίτητη αίτηση προς τον φορέα πιστοποίησης σε προνομιακές τιμές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps