ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Στόχος της Δράσης είναι στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για τη δράση είναι:

• 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ).

• 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.

• 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ.

• 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου.

Ενδεικτικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020.

• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

• να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

• το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019.

Προϋπολογισμός σχεδίων: Η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται λαμβάντος υπ’ όψιν το άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019, όπου επί τους ποσού που προκύπτει, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25% το οποίο αποτελεί και τη δημόσια χρηματοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Έναρξη επιλεξιμότητας: απόφαση ένταξης.

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μ΄νες από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.

Διάρκεια υποβολών 31.05.2021 και ώρα 12:00 έως και 28.07.2021 και ώρα 17:00

Σημαντική σημείωση:η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της Δράσης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας σε περίπτωση έγκρισης επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps