ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η 3η απόφαση απόρριψης 374 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.741.777,57€ για τη Δράση "ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ"

Οι απορρίψεις αφορούν μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

έχουν προγηθεί 2 ακόμα αποφάσεις απόρριψης όπου:

• Στη 1η απόφαση 17.06.2021 απορρίφθηκαν 153 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.583.834,33€

• Στη 2η απόφαση 29.06.2021 απορρίφθηκαν 147 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.760.001,97€

Οι δικαιούχοι της 3ης απόφασης απόρριψης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μηνύματος, μέσω του ΠΣΚΕ ή εναλλακτικά να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία των αποφάσεων παρακάτω:

• 1η απόφαση απόρριψης εδώ

• 1η απόφαση απόρριψης εδώ

• 3η απόφαση απόρριψης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps