ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

2η απόφαση ένταξης 1.014 επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.486.511,04€ για τη Δράση "Επανεκκίνηση Εστίασης"

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μηνύματος, μέσω του ΠΣΚΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps