ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ενδεικτικά:

• Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση.

• Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για 1 τουλάχιστον έτος.

• Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

• Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:18.000€ έως 30.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης:από 50% έως 60%.

Διάρκεια υποβολών 23.02.2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση της Δράσης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας σε περίπτωση έγκρισης επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps