ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ξεκίνησαν 07.04.2016 οι υποβολές για το πρόγραμμα Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθει ή να έχουν κάνει έναρξη πριν την 31/12/2015. Η επιδότηση κυμαίνεται από 40% έως 50% και ο προϋπολογισμός από 15.000€ έως €200.000 (με βάση τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2015). Οι τομείς δραστηριότητας που επιδοτούνται είναι: βιομηχανία τροφίμων, υλικά, κατασκευές, πολιτισμός - εκπαίδευση, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, υγεία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες για κτιριακές υποδομές, μηχανήματα, εξοπλισμό, πιστοποιήσεις, προβολή, προώθηση, εκθέσεις, κόστη μετεγκατάστασης και μισθολογικά κόστη.

Παράταση υποβολής αιτήσεων: έως 09.06.2016 και ώρα 17:00

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη δυνατότητα ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps