ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» έως 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» έως 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη δυνατότητα ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps