ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ξεκίνησαν 17.03.2016 οι υποβολές των αιτήσεων για το πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με 100% επιδότηση και προϋπολογισμό έως 60.0000€. Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς δραστηριότητας που επιδοτούνται είναι: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, υγεία – φάρμακα, υλικά – κατασκευές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες για ενοίκια, λογαριασμούς, αμοιβές τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος, κτιριακές εργασίες και αγορά εξοπλισμού.

Υποβολές αιτήσεων: 17.03.2016 έως 27.04.2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη δυνατότητα ένταξή σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps