ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348:2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004), επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που διακινούν ιατροτεχνολογικά είδη η καθιέρωση του εν λόγω συστήματος για την ορθή πρακτική διανομής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διαθέτουν (οικ.1348:2004 άρθρο 1, παράγραφος 2). Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα φαρμακεία, οι εταιρίες που εισάγουν ιατροτεχνολογικά είδη, οι εταιρίες που διανέμουν χονδρικώς, τα καταστήματα διάθεσης ορθοπεδικών ειδών, τα καταστήματα διάθεσης ειδών οξυγονοθεραπείας, ιατρικών συσκευών κλπ. Η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος τεκμηριώνεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από κοινοποιημένο για τα ιατροτεχνολογικά είδη Φορέα Πιστοποίησης (οικ.1348:2004 άρθρο 2, παρ/φος 1 & 3).

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ (32Β/16.01.2004) εδώ

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps