ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Με την αλλαγή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και σύμφωνα με το άρθρο 82 του εν λόγω νόμου οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΝ ΙSO 9001)

2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EN ISO 14001)

3. Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)

Για πληροφορίες καθώς και αποστολή σχετικής προσφοράς για την ανάπτυξη - σύνταξη μελέτης και εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps