ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Το νέο πρότυπο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η διαδικασία μετάβασης σε αυτό

Το πρότυπο 9001 είναι το πιο γνωστό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που θέτει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους λειτουργίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποιοτικής διαχείρισης των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα δραστηριότητας και μεγέθους αυτής), διασφαλίζοντας την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο είναι:

• Έμφαση στην Ηγεσία

• Εστίαση στην ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων

• Έμφαση στους στόχους, την μέτρηση και την διαχείριση αλλαγών

• Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση

• Περιορισμός των απαιτήσεων της τεκμηρίωσης

Μετάβση στο νέο πρότυπο:

• Από 15/09/2017 θα πιστοποιούνται Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

• Στις 15/09/2018 λήγουν όλα τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό εδώ

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps