ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η 12η τροποποίηση της Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", που αφορά την παράταση του χρόνου υλοποίησης και υποβολής αιτήματος πληρωμής.

Συγκεκριμένα:

- η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης,

- η προθεσμία υποβολής αιτήματος πληρωμής τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες μετά από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την 12η τροποποίηση της Δράσης εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps