ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε ο Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για την 3η Περίοδο Υποβολών της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β Κύκλος" που περιλαμβάνει:

- Τη βαθμολογική κατάταξη, των 4.205 επιχειρηματικών σχεδίων που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (Παράρτημα Ι της Απόφασης).

- Την Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης για τη 2η Περίοδο Υποβολών με 2.572 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 67.455.578,53ευρώ (Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης).

- Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 191 επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η περίοδο υποβολής (Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης).

- Την απόρριψη, λόγω βαθμολογίας ή και για άλλο λόγο, 31 επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η περίοδο υποβολής (Παράρτημα IV της Απόφασης).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, το αργότερο έως την Δευτέρα 16/12/2019.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών ένταξης ή/και για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps