ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη και η απόρριψη προτάσεων για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση με την οποία:

1. Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι 71 προτάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που απορρίφθηκαν.

3. Στον Πίνακα 3 εμφανίζεται η βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων των Περιφερειών σε Μετάβαση.

4. Στον Πίνακα 4 εμφανίζονται οι 200 προτάσεις των Περιφερειών σε Μετάβαση που απορρίφθηκαν.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries