ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ενστάσεων για τις δράσεις:

- Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 3/12.02.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης σύμφωνα με την οποία από την εξέταση 23 ενστάσεων, 3 ενστάσεις έγιναν αποδεκτές και 20 ενστάσεις απορρίφθηκαν. Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 21/08-01-2020, 22/13-01-2020, 23/14-01-2020, 24/15-01-2020, 25/20-01-2020, 26/21-01-2020, 27/27-01-2020, 28/28-01-2020 και 29/30-01-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης σύμφωνα με τις οποίες εξετάστηκαν συνολικά 202 εντάσεις. Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

- Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών 39/11.11.2019, 40/22.11.2019, 41/20.01.2020, 42/27.01.2020, 43/07.02.2020, 44/20.02.2020 και 45/21.02.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης σύμφωνα με τις οποίες εξετάστηκαν 93 ενστάσεις. Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries