ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε Ορθή Επανάληψη της Απόφασης 05.03.2020 λόγω αντικατάστασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Περιφέρεια Αττικής. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει αλλαγή ως προς τη βαθμολογική κατάταξη και την απόρριψη προτάσεων για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα:

1. Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων της Περιφέρειας Αττικής.

2. Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι 455 προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής που απορρίφθηκαν.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries