ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη και η απόρριψη προτάσεων για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) με την οποία:

1. Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων

2. Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι 379 προτάσεις που απορρίφθηκαν.

3. Στον Πίνακα 3 εμφανίζονται οι 8 προτάσεις που απορρίφθηκαν λόγω πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μιας Περιφέρειας

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps