ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η 9η τροποποίηση της Δράσης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό", η οποία αφορά μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και συγκεκριμένα:

- η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2022 και

- η υποβολή της αίτησης Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραδοτέων, δεν δύναται να υπερβαίνει την 31.01.2023. .

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps