ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος – επαλήθευσης (συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) για τις Δράσεις "Επανεκκίνηση Εστίασης" και "Επανεκκίνηση Τουρισμού". Η νέα ημερομηνία είναι 21/3/2022 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως.

Επανεκκίνηση Εστίασης: Μπορείτε να δείτε τ σχετικό αρχείο εδώ

Επανεκκίνηση Τουρισμού: Μπορείτε να δείτε τ σχετικό αρχείο εδώ

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του επενδυτικού σχεδίου σας επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps