ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέγειας έχει προβεί στην σταδιακή ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου η δασική υπηρεσία με βάση το Νόμο 4389/2016 κατέστη αρμόδια κατά προτεραιότητα για όλες τις εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών, ενώ η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει την τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

Πληροφορίες για τις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες και την υποβολή αντιρρήσεων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps