ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2605Β/15.10.2013 για κάποιες εργασίες δεν απαιτείται πλέον η έκδοση οικοδομικής άδειας – άδειας δόμησης, αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Κάποιες από τις πιο συχνές εργασίες που απαιτούν την εν λόγω έγκριση είναι:

• Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

• Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

• Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.

• Τοποθέτηση κεραιών.

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

• Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.

• Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

• Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

• Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.

• Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

• Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο “έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” εδώ

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps