ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βάσει του ΦΕΚ 1654Β/15.05.2017 περιγράφεται η διαδικασία γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

- 55.10.01 Ξενοδοχεία

- 55.10.02 Ξενώνες φιλοξενίας νέων

- 55.10.03 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

- 55.10.04 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (Condo Hotels)

- 55.10.05 Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

• 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα

- 55.20.01 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις

- 55.20.02 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

- 55.20.03 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα

• 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

- 55.30.01 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping)

Διαδικασία Γνωστοποίησης

Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα ακόλουθα:

• Τα στοιχεία για το φορέα δραστηριότητας του καταλύματος εντός του οποίου λειτουργεί η κολυμβητική δεξαμενή. Σε περίπτωση η υπεύθυνη εταιρεία για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμένης δε συμπίπτει με τον φορέα δραστηριότητας του καταλύματος υποβάλονται και τα στοιχεία αυτής.

• Ακριβής τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος (διευθυνση και γεωγραφικές συντεταγμένες).

• Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού καταλύματος.

• Παράβολο100€.

Σημειώνεται ότι, όταν τεθεί σε εφαρμογή η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), η υποβολή της γνωστοποίησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτού. ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης, ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή το ΚΕΠ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, στο οποίο αναφράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότας.

Προσοχη! Κατα τη διάρκεια λειτουργίας ο φορέας θα πρέπει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής (άδεια δόμησης, χαρακτηριστικά πισίνας, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τις προδιαγραφές της πισίνας κλπ) και να τα επιδεικνύει όταν του ζητείτε στις αρμόδιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps