ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο, αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (εγγεγραμμένο στο ειδικό Μητρώο Επιθεωρητών) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (κατηγορίες Α+ έως Η). Επιπλέον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:
        • Ενοικίαση ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
        • Πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
        • Κάθε νέο ή ριζικά ανακαινισμένο κτίριο.
        • Την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
        • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
        • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εξαιρέσεις από την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:
        • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
        • Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.
        • Κτίρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
        • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
        • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
        • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 για κτίρια μεγαλύτερα από 50τ.μ. ή νωρίτερα από την 1/1/2016 για κτίρια μικρότερα από 50τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps