ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σε αναμονή της δημοσίευσης του νέου Νόμου περί αυθαιρέτων με νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις και μειώσεις – εκπτώσεις ανακοινώθηκε η παράταση για τον ισχύοντα νόμο.

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του εν λόγου νόμου παρατείνεται για δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλαδή λήγει την 3-11-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps