ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Με τον νέο Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α) ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

• Υπηρεσίες Ελέγχου Δόμησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες.

• Συλλογικά Όργανα Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος.

• Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων και Επιτροπή Προσβασιμότητας.

• Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών.

• Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

• Έλεγχος Υλοποίησης Χωρικού Σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι Χώροι και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο.

• Μέτρα Πρόληψης Αυθαίρετης Δόμησης.

• Μηχανισμοί Κατά Της Αυθαίρετης Δόμησης.

• Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν Συντελεστεί μετά την 28η.07.2011.

• Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν Συντελεστεί πριν την 28η.07.2011.

• Ειδικές Περιπτώσεις Αυθαιρέτων που έχουν Συντελεσθεί πριν από την 28η.07.2011.

• Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps