ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κατηγορίες Κτιρίων

• Κατηγορία 1: οι ακόλουθες κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλλουν την ταυτότητα κτιρίου εντός 5 ετίας από την ημερομηνία έναρξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου που θα ορίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

a. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α και στα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες των παραπάνω.

b. Κτίρια συνάθροισης κοινού θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα, κτίρια έκθεσης, πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

c. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.

d. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300τ.μ.

e. Εκπαίδευση: δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

f. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται επίσης βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.

g. Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

• Κατηγορία 2: στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης. Η υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας (κατόπιν της ημερομηνίας έναρξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου που θα οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) πραγματοποιείται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, η οποία και προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας.

Δικαιολογητικά για έκδοση Πιστοποιητικών

1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της.

2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.

3. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.

4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί.

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

6. Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση όταν αυτή δε προκύπτει από τα στοιχεία των σημείων 1, 2 και 5.

7. Το δελτίο δομικής ταυτότητας και την μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον απαιτείται (άρθρο 99 του Νόμου σημείο η. στατική επάρκεια).

8. Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον απαιτούνται.

9. Το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι: Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής ταυτότητας του Κτιρίου πραγματοποιείται έπειτα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps