ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Τι είναι;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα δραστηριότητας και μεγέθους αυτής), το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδα τροφίμων μέχρι την κατανάλωση.

Ποια τα οφέλη;

Τα οφέλη της εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι μεταξύ άλλων:

1. η πρόληψη κινδύνων επιβλαβών για τον καταναλωτή,

2. η προσαρμογή των λειτουργιών της επιχείρησης με τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία,

3. η μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης,

4. η εξοικονόμηση πόρων,

5. η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι ομοειδών επιχειρήσεων με άμεση προσέλκυση νέων πελατών.

Το πρότυπο ISO 22000:2005 αλλάζει λόγω τηςαναθεώρησης του προτύπου και ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2021

.

Αν επιθυμείτε να αναλάβει το γραφείο μας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη - εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την εγκατάσταση του προτύπου ISO 22000 επικοινωνήστε τωρα μαζί μας και επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές!

Σχετικά άρθρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

home Ηπείρου 91 – 93, Λάρισα
 
phone 2411810255
  
email info@kt-consulting.gr

facebook twitter instagram google_maps